Aktualności

  • Poznaj zespół projektowy HERB
    Realizacja projektu badawczego niemożliwa jest bez zgranego, kompetentnego i zaangażowanego zespołu projektowego. Zespół projektowy HERB ma charakter interdyscyplinarny i składa się z młodych naukowców, absolwentów trzech warszawskich uczelni oraz aktywnych zawodowo w różnych dyscyplinach naukowych. Poniżej prezentujemy sylwetki członków zespołu projektowego HERB, ich wykształcenie, zainteresowania naukowe oraz role w projekcie … Dowiedz się więcej
  • Projekt HERB wystartował!
    Dnia 1 kwietnia 2024 r. wystartował projekt “Biorafineria HERB do przetwarzania konopi siewnych“, realizowany na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej i kierowany przez dr inż. Jana Krzysztoforskiego, finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu NCBR LIDER XIV. Celem projektu jest opracowanie ciągu technologicznego biorafinerii HERB … Dowiedz się więcej
  • Gala NCBR LIDER XIV
    Dnia 21 marca 2024 r. odbyła się w Warszawie uroczysta Gala XIV edycji programu LIDER NCBR, zorganizowana przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Podczas gali 41 laureatów XIV edycji programu LIDER otrzymało pamiątkowe certyfikaty, a wśród nich dr inż. Jan Krzysztoforski, kierownik projektu “Biorafineria HERB do przetwarzania konopi siewnych”, który … Dowiedz się więcej

Cel projektu

Celem projektu jest opracowanie ciągu technologicznego biorafinerii HERB (ang. Hemp Extraction, Refining and Biogasification) do przetwarzania konopi siewnych na związki chemiczne o wysokiej wartości rynkowej, a także zaprojektowanie, skonstruowanie i uruchomienie prototypu biorafinerii w celu doświadczalnej weryfikacji jej parametrów technicznych i ekonomicznych. Realizacja projektu oceni możliwość zastosowania konopi siewnych jako surowca dla biorafinerii, przyczyni się do wzrostu opłacalności upraw konopi siewnych przez zwiększenie wartości pozyskiwanych produktów przy równoczesnej redukcji ilości odpadów, a także zwiększy rolę przemysłu przetwórstwa konopi siewnych w rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym.

Kierownik projektu

Dr inż. Jan Krzysztoforski
(Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej)

Absolwent inżynierii chemicznej i procesowej (Politechnika Warszawska) i ekonomii (Uczelnia Łazarskiego) oraz doktor nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria chemiczna (Politechnika Warszawska). Naukowiec specjalizujący się w technologiach płynów w stanie nadkrytycznym, w szczególności nowych zastosowań ekstrakcji nadkrytycznej, a także w rozwoju bioprocesów, wpisujących się w ideę zrównoważonego rozwoju i “Zielonej Chemii”.

Podstawowe informacje o projekcie

Nazwa projektu:Biorafineria HERB do przetwarzania konopi siewnych (akronim: HERB)
Źródło finansowania:Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, konkurs LIDER XIV
Budżet projektu:1 799 381,50 zł
Okres realizacji1.04.2024-1.04.2027 (36 miesięcy)
Jednostka realizującaPolitechnika Warszawska, Wydział inżynierii Chemicznej i Procesowej
Projekt HERB